Fakülte Kurulu

BAŞKAN

Prof. Dr. Gülsün YILDIRIM AYDIN (Dekan V.)

ÜYE

Prof. Dr. Gülsün YILDIRIM AYDIN

ÜYE

Prof. Dr. Hayriye ÜNLÜ

ÜYE

Prof. Dr. Mehmet AKIN

ÜYE

Doç. Dr. Mustafa Özay USLU

ÜYE

Doç. Dr. Gül KESKİN

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Hayri AKMAN

RAPORTÖR

Fakülte Sekreteri Yavuz YILDIRIM