Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD

Dr. Öğr. Üyesi Tansu ÇİMEN (AD Başkanı)  

 

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi; ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanısının ve yapılacak tedavilerin klinik ve radyolojik olarak belirlendiği diş hekimliği anabilim dalıdır. Hastaların ilk muayene işlemleri bu klinikte yapılmakta ve gerekli görülmesi halinde hastalar radyoloji ünitesine yönlendirilmektedir.