Tüm Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verilmiştir.

Tüm Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verilmiştir.
  • 01 Eylül, 2020
Tüm Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verilmiştir.

24-27 Ağustos 2020 tarihinde iş sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili temel eğitimler tüm personele verilmiştir. İş Yeri Hekimi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ETLİ ve İş Sağlığı Güvenliği uzmanı Gökhan YAŞAR tarafından 16 saatlik eğitimler şeklinde verilmiş ve isg temel kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, risk etmenleri, kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği gibi bir çok konu başlığını içermiştir. Eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılmış ve her katılımcıya iş sağlığı ve güvenliği eğitimi katılım belgesi takdim edilmiştir.