KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI

 01.10.2018-12.10.2018 tarihleri arasında KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ başvuruları başlayacaktır. 

Rektörlük idari birimlerinde görev almak isteyen öğrencilerimiz başvurularını idari birimlere, Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında görev almak isteyen öğrencilerimizin başvurularını okul sekreterliklerine yapmaları gerekmektedir. 

Aranacak Şartlar; 

1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak 

2. Disiplin cezası almamış olmak 

3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak 

4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 

5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, 

6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, 

7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak. 

8. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz. 

İŞE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN KAYIT BELGELERİ 

1- Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu 

2- AKBANK’ a ait IBAN numarası (Hesapların Mahmutlar Şubesinden açılması zorunludur.) 

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

5- Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript Belgesi) 

6- Kısmi zamanlı öğrenci çalışma sözleşmesi 

7- SGK ilişik taahhütnamesi 

8- Öğrenci Belgesi

Eski Site