Aday Öğrenci

Program Bilgi Paketleri / Ders Katalogları / Ders İçerikleri

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar;

1., 2. ve 3. Sınıflarda klinik öncesi uygulama dersleri bulunmaktadır. Bu amaçla 1 preklinik ve 1 fantom laboratuarı bulunmaktadır. 4. ve 5. Sınıfta öğrenciler Fakülte bünyesindeki 8 farklı anabilim dalında klinik staj uygulaması yapmaktadırlar.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar;

Preklinik ve klinik uygulamalarında önlük kullanılmaktadır. Klinik ve klinik öncesi eğitimlerde bazı diş sarf malzemeleri, el aletleri ve çene modelleri kullanılmaktadır.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar;

Diş hekimliği eğitimi pahalı bir eğitimdir. Temel aletler öğrenciler tarafından alınmaktadır. Klinik stajlarda bazı sarf malzemeler ve el aletleri Fakülte tarafından verilmektedir. Bu sınıflarda kullanılacak ve meslek hayatı boyunca gerekli olacak ana aletler ve bazı malzemeler ise öğrenciler tarafından alınmaktadır.

Programın içeriği, fakültenin bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar;

Diş Hekimliği eğitim süresi 5 yıldır.  İlk üç yılda temel diş hekimliği ve tıp dersleri verilir. Bunun yanında klinik öncesi diş hekimliği pratik eğitiminde insan kafası ve ağzını simüle eden maketler üzerinde tüm uygulamalar öğretilir. 4 ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olduğu sınıflardır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği eğitim ve öğretim faaliyetlerini Alanya Konaklı Diş Hekimliği Fakültesi yerleşkesinde sürdürmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar;

Öğrencilerin üniversite bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır.

Diğer olanaklar;

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Alanya'da yurt imkânı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yemek bursu imkânı sunulmaktadır.