Fakülte Yönetim Kurulu

                                                             BAŞKAN

                                           Prof.Dr. Gülsün YILDIRIM (Dekan V.)

ÜYE

Prof.Dr. Gülsün YILDIRIM

ÜYE

Prof.Dr.  Oğuz YILDIRIM

ÜYE

Prof.Dr. Süleyman UYAR

ÜYE

Doç.Dr. Mehmet AKIN

ÜYE

Doç.Dr. Güneş YILMAZ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Hayri AKMAN

                                                              RAPORTÖR

                                              Fakülte Sekreteri Birol SÜLEK

Eski Site