Fakülte Kurulu

                                                             BAŞKAN

                                           Prof.Dr. Kürşat ER (Dekan V.)

ÜYE

Prof.Dr. Gülsün YILDIRIM

ÜYE

Prof.Dr. Oğuz YILDIRIM

ÜYE

Doç.Dr. Mehmet AKIN

ÜYE

Doç.Dr. Onur Şahin

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Hayri AKMAN

 

 

                                                              RAPORTÖR

                                              Fakülte Sekreteri Birol SÜLEK

Eski Site